Schoterlandseweg 62, 8451 KC Oudeschoot, Tel: +31(0)513 632022

Aannemingsbedrijf Lolkema BV

Lolkema BV Aannemingsbedrijf is een specialist op het gebied van civieltechnische werken in de woning- en utiliteitsbouw en actief op alle uivoeringsniveau's van grond-, weg- en waterbouw. Voorbeelden hiervan zijn:

  • renovatie van verouderde rioolsystemen
  • de uitvoering van grondwerk
  • grondverharding
  • rioleringen in nieuwe woongebieden of bedrijfsterreinen.

Expertise aannemingsbedrijf

Het bouwrijp maken van kleine kavels tot en met gebieden waar grote woonwijken zullen verrijzen, industrieterreinen, het voorwerk voor de aanleg van sportvelden, wegen, rotondes, parkeerterreinen en straten, dit alles behoort tot de expertise van Lolkema BV Aannemingsbedrijf. Onder het onderdeel diensten vindt u meer informatie over ons dienstenpakket.

Ondersteuning in elke fase van een (bouw)project

Als allround aannemingsbedrijf kunnen wij u ondersteunen in elke fase van uw project,van hoofdaannemer tot adviseur. Voor een overzicht van de door ons uitgevoerde projecten bekijkt u het projectenoverzicht.